Chương Trình Sinh Hoạt Trong Năm 2013

Education Training Programs - Year-round: 

 1. Spring Retreat       -  Mar. 30 & 31, 2013
 2. Summer Retreat    -  Jun. 29 & 30, 2013
 3. Fall Retreat            -  Sept. 28 & 29, 2013
 4. Winter Retreat      -  Dec. 28 & 29, 2013

 

Major Events (Celebrations /Festivals 2013)

 • Tết Nguyên Đán / New Year Celebration - Feb. 10-12, 2013 (Mùng 1-3 tháng Giêng âm lịch)
 • Lễ Thượng Nguyên / Candle Light Festival - Feb. 24, 2013 (Rằm tháng Giêng , có cúng sao hạn & Cầu An).
 • Giỗ Thượng Tọa Giác Chánh / Memorial  Service-Bhante Giac Chanh - April 07, 2013 (27 tháng 2 âm lịch)
 • Đại Lễ Phật Đản / Buddha’s Birthday Celebration -June 2, 2013 (ngày 24 tháng 4 âm lịch)
 • An Cư Kiết Hạ / Retreat @ Rainy Season - July 23 to Oct.19, 2013 (ngày 16 tháng 6 đến 15 tháng 9 âm lịch)
 • Chợ Chay / Vegetarian Food Fest - August 4, 2013 (28 tháng 6 âm lịch)
 • Đại Lễ Vu Lan / Parents’ Day Celebration - August 18, 2013 (ngày 12 tháng 7 âm lịch)
 • Tết Trung Thu / Moon Festival / Children Festival - Sept. 21, 2013 (ngày 17 tháng 8 âm lịch)
 • Đại Lễ Dâng Y Cà Sa / Kathina Celebration - Oct. 20, 2013 (ngày 16 tháng 9 âm lịch)
 • Chợ Chay Tất Niên - Lễ Hiệp Kỵ / Year End Veg. Food Fest -  Jan 19, 2014 (ngày 15 tháng 12 âm lịch)
 • Tết Nguyên Đán : Jan 30, 2014 - Feb 2, 2014 ( Ngày 30 Năm Quý Tỵ - Ngày 1,2,3 Năm Giáp Ngọ)

    

 

           (Chương trình sẽ được thông báo khi có sự thay đổi)

        (Changes may be applied and will be notified)